Kunstuitleen   


Condities 2017        

Grignan

     
Kunstuitleen voor een expositie

Eigenaars van een ruimte, die zich goed leent voor een expositie van mijn schilderijen, kunnen met mij afspraken maken over kunstuitleen. Ik denk bijvoorbeeld aan ruimten in openbare gebouwen, kantoren, hotels/restaurants, enz.
  
We komen overeen welke schilderijen worden geëxposeerd en in welke periode. De eigenaar van de ruimte zorgt ervoor dat mijn schilderijen verzekerd zijn. Bij verkoop ontvangt de eigenaar een overeengekomen percentage van de verkoopprijs, tenzij anders is afgesproken. E.e.a. wordt schriftelijk vastgelegd.

Een koper kan het schilderij direct meenemen. Ik zorg voor vervanging van het verkochte schilderij gedurende de resterende periode.
       
Kunstuitleen privé
  
Wie een bepaald schilderij wenst, kan dat ook van mij huren voor een bedrag dat gelijk is aan de kostprijs, gedeeld door 10, te betalen in 10 maandelijkse termijnen. De huurder kan het schilderij daarna behouden als eigenaar maar kan het ook inleveren. Het bedrag blijft dan staan voor het kopen van een ander schilderij. In ieder geval kan worden doorgegaan met het huren van schilderijen tegen dezelfde voorwaarden.
 
E.e.a. wordt schriftelijk vastgelegd.
 
 
 
Deze pagina is voor het laatste aangepast op 18-02-2017 om 23:08